Vertaling: Nocturnes van W.A. Mozart

( Een nocturne (van het Latijnse nocturnus, ‘nachtelijk’) is een muzikale compositie die geïnspireerd is op de sfeer van de nacht, een romantisch of dromerig geheel. – WIKIPEDIA )

1.Luci Care

Geliefde lichten, mooie lichten, lieve hemellichten, geliefde sterren geef rust aan dit hart, geef rust aan dit hart als ik voor jullie zucht en sterf, mijn idool, mijn mooie schat kracht en zon van de God der liefde, kracht en zon van de God der liefde.

2.Se Lontan

Wanneer jij ver weg bent mijn liefste, zijn de dagen voor mij eeuwigheden. Wanneer jij, mijn idool, dicht bij mij bent, zijn de dagen momenten.

3.Due pupille

Twee beminnelijke pupillen (ogen) hebben mijn hart onderworpen en wanneer ik geen medelijden vraag aan die mooie lichten (ogen) daarvoor, ja daarvoor zal ik sterven van liefde (2X) zal ik sterven (2X)

4.Piu non si trovano

Tussen de duizenden geliefden vindt men geen twee mooie zielen meer die standvastig zijn terwijl spreken over trouw. Maar deze slechte gewoonte verspreidt zich zeer dat men de trouw van wie echt bemint naïef noemt.

5.Ecco quel fiero

Wat een wreed moment Nice, mijn Nice vaarwel. Hoe zal ik leven mijn liefste, zo ver weg van jou. Hoe zal ik leven, hoe zal ik leven zo ver weg van jou? Ik zal altijd in verdriet leven. Het zal nooit meer goed met me gaan, en jij, wie weet of je me nog ooit zult herinneren (2X). Wat een wreed moment, etc. herhaling.

6.Mi lagnero Ik zal mij in stilte beklagen over mijn armzalig lot, maar dat ik je niet lief zou hebben, O, liefste, verlang dat niet van mij (5X) Wreed is het indien ik je heb beledigd, (2X) en wreed is het als in dit hart het beklagenswaardige genoegen blijft, om hevig naar je te verlangen. (herhaling van het eerste couplet)